Waarom wij graag aan het Schouteneinde wonen...

“Het Schouteneinde is een historisch stukje Puttershoek. De dijk is al eeuwen oud, er staan nog veel historische panden. Dat maakt de dijk voor ons als bewoners op zich al sfeervol.

Ook is er sprake van betrokkenheid tussen de bewoners. Zo was er enkele jaren geleden een werkgroep van bewoners die met gemeente en ontwikkelaars meedacht over de inrichting van de dijk. Er is ook een groep bewoners die zich bezighoudt met het ‘groen aan de dijk’, bijvoorbeeld door het aanvragen en het onderhoud van bloembakken en een stuk tuin. De vlaggenstokken met lichtjes eraan die in de decembermaand bij steeds meer huizen hangen zijn bedacht door een bewoner van het Schouteneinde en zijn nu echt een traditie aan het worden. Als er ijs ligt op de Boezemvliet maken sommige bewoners een deel van het ijs sneeuwvrij en plaatsen lampen zodat we ook ’s avonds kunnen schaatsen. Dat soort initiatieven zijn leuk, verbindend en maken dat het hier fijn wonen.

Ook bij de ontwikkeling van het plan Pieters’ Landeke heeft een klankbordgroep van bewoners van het Schouteneinde actief meegedacht. We zijn van mening dat het plan iets moois aan de buurt toevoegt. We zijn er zeker van dat de nieuwe bewoners zich thuis zullen voelen en heten hen nu alvast van harte welkom!”